VASTGOTA GOLD CHARM
"Eliza"

Birthdate: May 5, 2006
Red, Long Tail
Hips: OFA Good
Eyes: Clear
Herding Instinct Tested

Eliza

Eliza Eliza Eliza
Eklund's Gold Nugget Rätt O Slätts Lobo Aspenhill Bor
Danga's Ariel-J
Bodatorp Jambalaya Kärradalens Efraim
Bodatorp Elsa
CAN CH Vastgota Minonna-Nell CAN CH Krösaskogens Hektor CD SUCH Grålötens Berra Blåtira
INTUCH NORDUCH TJH Krösaskogens Ditte
SUCH CAN CH Tridents Qulan Riavallens Sverre
SUCH Frida 32204/89